Cũ kỹ xấu xí người đàn ông lại có nhóm ba có được là từ hai cô gái trẻ

chú thích hình ảnh,

Cũ kỹ xấu xí người đàn ông lại có nhóm ba có được là từ hai cô gái trẻ, Vì nơi đó ông cất giấu bốn miếng ngọc bội và rất nhiều thứ giá trị đã bị chúng lấy đi.