Caleb và Justin các quân sự,

तस्वीर का शीर्षक ,

Caleb và Justin các quân sự,, Đôi mắt của Thảo Vy mở to, đôi môi đỏ mọng thì đang hé nở, còn đôi gò má thì khỏi phải nói bởi nó bây giờ ửng hồng lên như mặt trời mọc lúc bình minh.