Quăn Đen Đói Chai Sữa

chú thích hình ảnh,

Quăn Đen Đói Chai Sữa, Nhất là anh to lớn vạm vỡ như vậy… Nói ra âm thanh ồ ề của đàn ông kết hợp với giọng điệu của một đứa bé trai làm nũng thật sự là… vô cùng khó diễn tả ah.