Trường đại học làm điều chết tiệt với cô gái trẻ đáng yêu

तस्वीर का शीर्षक ,

Trường đại học làm điều chết tiệt với cô gái trẻ đáng yêu, Cũng dựa vào hướng dẫn của Dương nên sau khoảng hai giờ, Hoài Bão và Sùng Hạo mở khóa thành công.