Đức, Đức

तस्वीर का शीर्षक ,

Đức, Đức, Nếu không phải vì lão thì cha con ta đâu phải lâm vào cảnh khó xử này chứ… Thôi vậy.