Da đen, làm,

chú thích hình ảnh,

Da đen, làm,, Hai má nóng ran, trán lấm tấm mồ hôi, ruột gan cứ phừng phừng, những tia máu đỏ nổi rõ trên tròng mắt.