Hamster già bà lão roxanashunt 2

chú thích hình ảnh,

Hamster già bà lão roxanashunt 2, – Lúc ấy tao đoán là nó yêu mày rồi nhưng không nghĩ nó lại dám làm như ngày hôm nay.