Vanessa Xác Bó Bột Chân Ngứa

chú thích hình ảnh,

Vanessa Xác Bó Bột Chân Ngứa, – Đâu em đụ con trai cho anh xem! Lúc này con mình thức rồi nhưng còn nằm ngẫu cặc lên trời.