Các cậu yêu cô gái trong kính đang bị đập liền

तस्वीर का शीर्षक ,

Các cậu yêu cô gái trong kính đang bị đập liền, Chân quỳ sụp xuống, toàn thân lẫy bẫy, hồn như chết lặng, Sùng Hạo đến giờ mới biết có những thứ còn kinh khủng hơn xa những gì hắn tưởng tượng.