Alham á rập tình dục

chú thích hình ảnh,

Alham á rập tình dục, Chiếc điện thoại rung lên, cái số điện thoại lưu sẵn trong máy nhắn tin đến Anh Quang ạ, anh sử dụng ổn không?.