Ở đây nhanh gã nào trong này tóc đỏ miệng

तस्वीर का शीर्षक ,

Ở đây nhanh gã nào trong này tóc đỏ miệng, Trong đầu mình lúc đó nghĩ, nếu chị không qua nổi hay có chuyện gì thì mình cũng sẽ không sống được nữa.