Đi trên Áo - Kim mặc áo Ngực

तस्वीर का शीर्षक ,

Đi trên Áo - Kim mặc áo Ngực, anh coi giúp em cái xe với, nó bị gì ấy, lát nữa em phải đi gấp nên anh xem dùm em, em nghe chị Ngọc bảo anh giỏi về xe lắm.