Tệ Sách Lựa Chọn. Phần 2 trong số 2. Một Khi Strapon Ra.

तस्वीर का शीर्षक ,

Tệ Sách Lựa Chọn. Phần 2 trong số 2. Một Khi Strapon Ra., Nói chuyện với em, anh cũng thấy thoải mái hơn rồi, chắc nghe em làm một chuyến đi bụi quá.