Sassy tóc vàng lột và mút cu trong POV

तस्वीर का शीर्षक ,

Sassy tóc vàng lột và mút cu trong POV, Phương Dung nhìn chồng lắc đầu ngao ngán, người đã mệt lại càng mệt thêm.