Người á rập tắm chó

तस्वीर का शीर्षक ,

Người á rập tắm chó, Nhưng vừa thấy dáng người lêu nghêu và mái tóc bạc phất phơ đặc trưng của ông Bắc xuất hiện, tất cả âm thanh đều tự động im bặt.