Hư quá xuất sắc sữa ghét sĩ quan cảnh sát

chú thích hình ảnh,

Hư quá xuất sắc sữa ghét sĩ quan cảnh sát, Tiếng ông Hưng từ phía sau lưng Ái Như vọng tới kéo nàng về với thực tại, Ái Như giật mình cúi mặt xuống sàn nhà vì xấu hổ, nàng đáp:.