Cô gái xinh đẹp á cô Gái Đi bộ đôi Chân Đẹp, Chân Dài

chú thích hình ảnh,

Cô gái xinh đẹp á cô Gái Đi bộ đôi Chân Đẹp, Chân Dài, Tít… Tít… Đột nhiên một âm thanh kỳ lạ cao vút đến vượt qua tầng số thính giác của nhân loại.