Đây Đi. Những cô dâu #2 (sc5)

chú thích hình ảnh,

Đây Đi. Những cô dâu #2 (sc5), – Cũng còn có hi vọng đấy, từ khi chia tay người yêu cũ tới giờ, Vy chả quan tâm gì tới ai như vầy hết á.