Ả-rập, lớn

तस्वीर का शीर्षक ,

Ả-rập, lớn, Nếu nội nó có thấu hiểu thì mừng cho con bé, còn nếu không tôi không biết con bé sẽ phải đối diện thế nào với nội mình.