Người Đẹp Teen Em Yêu Đi Lớn C.

chú thích hình ảnh,

Người Đẹp Teen Em Yêu Đi Lớn C., Thỉnh thoảng, Hạnh chỉ cho con cách mà một đứa con trai làm gì khi đi chơi với bạn gái giống như là chuyện đợi bạn gái sửa soạn, mở cửa xe mời bạn gái, kéo ghế ngồi… như là Dũng làm đối với mẹ.