Nhỏ to, da ngăm đen đồng ý đến lời đề nghị khiếm nhã và tuyệt vời thưởng thức

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhỏ to, da ngăm đen đồng ý đến lời đề nghị khiếm nhã và tuyệt vời thưởng thức, Nhìn Tôn Đức, lại nhìn Vương Hải Phong, Thẩm Hạo liền biết lúc trước bọn họ khẳng định đã trao đổi với nhau, chẳng qua vận khí của mình không tốt, đâm đầu vào bọn họ.