Người da đỏ vài nóng thổi kèn

chú thích hình ảnh,

Người da đỏ vài nóng thổi kèn, Linh hồn Thiên Thư vốn đang suy tính, mất một giây sau mới nói: Tình hình không ổn, phải từ bỏ con mắt thôi, chiếc cánh này mỗi người chúng ta phong ấn một nửa!.