Lớn Đang Nảy Lên Đó Vậy Đen Đít

तस्वीर का शीर्षक ,

Lớn Đang Nảy Lên Đó Vậy Đen Đít, Hi Hi… Đừng… Không ai thấy đâu… Nhỡ dưới nước có ai thấy thì sao? Điên quá đi.