Thái nhẹ nhàng với miến điện sub

तस्वीर का शीर्षक ,

Thái nhẹ nhàng với miến điện sub, Tôi biết ở quê hương nàng còn có những cảnh vật, những công trình còn đồ sộ hơn thế này gấp nhiều lần.