Emily Từ, Gái Xinh đẹp

तस्वीर का शीर्षक ,

Emily Từ, Gái Xinh đẹp, Cứ tưởng ông sẽ mỉa mai rằng tôi là một đứa khoác lác hoặc thậm chí là nặng lời đuổi tôi ra khỏi nhà khi tôi thất bại ở hai món cuối cùng này.