Quăn em muốn một trẻ con cặc hạnh phúc

तस्वीर का शीर्षक ,

Quăn em muốn một trẻ con cặc hạnh phúc, – Anh Khánh… lâu rồi không gặp! – cái giọng lả lướt đến phát ói, thằng Đức vẹm chết tiệt lại chuồn đi, để tôi một mình mặt đối mặt với cô ta.