Vẻ đẹp thật sự nơi vui vẻ đẹp dã ngoại tình dục

तस्वीर का शीर्षक ,

Vẻ đẹp thật sự nơi vui vẻ đẹp dã ngoại tình dục, Tôi tặc lưỡi cho xong, chả lẽ lại gọi là Tình Mơ với Tình Tỉnh, nghe cứ củ chuối thế nào ấy, phải đặt tên tiếng anh cho nó hay mới được – tôi thầm nghĩ.