Đôi tay

तस्वीर का शीर्षक ,

Đôi tay, Vì trên đời này không có một ma tu nào có thể xuất ra hỏa cầu thiêu đốt thi thể.