Không bao giờ Kết thúc tóc nâu đĩa 1 - Cảnh 4 - thành Phố Tội lỗi

तस्वीर का शीर्षक ,

Không bao giờ Kết thúc tóc nâu đĩa 1 - Cảnh 4 - thành Phố Tội lỗi, Sáu người bọn họ cứ thế vừa ôn lại kỷ niệm vừa khóc trong nước mắt đến tận khi chẳng biết trời đất gì nữa vì men say của rượu thì mới nghỉ.