Sexy kiểu tóc nâu liếm ngọt ngào chim em sưng lên

chú thích hình ảnh,

Sexy kiểu tóc nâu liếm ngọt ngào chim em sưng lên, Lão Quân như con thú lên cơn dại, cơ thể lão ngùn ngụt lửa dục bốc cao không có gì cản nổi.