Nhạy Cảm Lesbian Diva Eva Lopez!

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhạy Cảm Lesbian Diva Eva Lopez!, Lui tới vài hôm không biết đi đâu, vô tình một hôm nàng đọc được tin tuyển sinh của trường Nghi Sơn, sẵn dịp không ai quản thúc, nàng lập tức lên đường đến Hàng Châu.