Hói Bố và Teen Gái Part1

तस्वीर का शीर्षक ,

Hói Bố và Teen Gái Part1, Nhìn thấy lại là số của Thiếu tá Cảnh, ông mím môi suy nghĩ thật nhanh rồi bấm nhận cuộc gọi.