Lái Xe Trong Vớ

तस्वीर का शीर्षक ,

Lái Xe Trong Vớ, Em mà không thộp cổ thì nói không chừng tới giờ còn chưa chịu cưới em nữa kìa.