Rũ Đại Học, Các Cô Gái Ăn Gái Ở Một Hazing Tàu

तस्वीर का शीर्षक ,

Rũ Đại Học, Các Cô Gái Ăn Gái Ở Một Hazing Tàu, Thì tại vì lo nhắc mấy người cái vụ dây kéo nên quên, chứ đúng ra là mặc màu vàng vì mẹ cũng mặc áo dài vàng.