Giàu Đồ

तस्वीर का शीर्षक ,

Giàu Đồ, Lão già cúi xuống nhấc bổng thân hình tuyệt mỹ thơm phức của Ngọc Diệp lên tay rồi bế thẳng vào phòng của nàng.