Buộc vắt sữa bởi 梅澤一手

chú thích hình ảnh,

Buộc vắt sữa bởi 梅澤一手, Thân hình mềm mại của Lý Mỹ Linh nhất thời cứng đờ, giãy giụa tượng trưng vài cái liền không nhúc nhích nữa.