Ada, da Đen, vô tận atp và tàn bạo khoan

तस्वीर का शीर्षक ,

Ada, da Đen, vô tận atp và tàn bạo khoan, Không biết đã ôm nhau ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh giấc đã trưa trờ trưa trật.