Dã ngoại công óng tính bú c.

chú thích hình ảnh,

Dã ngoại công óng tính bú c., Nhi loạng choạng đứng dậy hất ghế ngã lăn lóc, đi vài bước thì cha chồng ngoái theo hỏi.