Hai cô Gái da Đen Có một Đẹp Tải

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai cô Gái da Đen Có một Đẹp Tải, Cậu gọi cho Arthit cho tôi… Nói với hắn… Tôi muốn chiếc trực thăng của Tập đoàn Bắc Nam từ Thổ chu quay về… phơi xác trên biển.