Ả rập,, chậm

chú thích hình ảnh,

Ả rập,, chậm, Ai đã đưa tôi vào đây nhỉ? Bố mẹ tôi đã biết chưa? Và… người đó có đã hay chuyện chưa?.