Tên tóc đỏ Anja chỉ cho một nhóm ba

chú thích hình ảnh,

Tên tóc đỏ Anja chỉ cho một nhóm ba, Một tay nàng đang nắm chặt, tay kia nàng ra dấu cho Dũng biết là nên mở lòng bàn tay ra.