Đám nóng tính ma cà rồng hút mỗi người khác ... ... chó chết

chú thích hình ảnh,

Đám nóng tính ma cà rồng hút mỗi người khác ... ... chó chết, Nàng không phải cũng có thể làm như vậy sao? Dĩ nhiên lúc này Khánh Phương đã thiết lập mối quan hệ với Trung nàng không hề còn bất kỳ tơ tưởng nào về đàn ông khác.