Những cô gái này là đồ khốn

chú thích hình ảnh,

Những cô gái này là đồ khốn, Em ơi! Em là ai? Em tên gì? Ôi… cơ thể của em đẹp quá em ơi!!! Hay là… mình tắt bớt đèn đi nhỉ.