Vòng,

तस्वीर का शीर्षक ,

Vòng,, Lồn đưa trọn ra sau ngang tầm đứng, Dương thích quá cầm cặc dúi dúi vào khe lồn kích thích.