Tóc vàng, quả bom chồng.

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc vàng, quả bom chồng., Khi sự tẻ nhạt trống vắng sắp lên đến đỉnh điểm, trong tầm mắt Khánh Phương chợt xuất hiện một người.