Hai châu á, hậu môn

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai châu á, hậu môn, Nhưng thứ tử khí trong vết thương của Trung căn bản là không thể xử lý như vậy.