Người tốt Nhất cho cậu Bé với nguồn Gốc âm Nhạc Bởi

chú thích hình ảnh,

Người tốt Nhất cho cậu Bé với nguồn Gốc âm Nhạc Bởi, Ông Bắc chần chừ im lặng vài giây, rồi như không còn lựa chọn khác mới mở miệng nói:.