Angelina tình Yêu là một cao tóc vàng đó cùng với đôi chân dài Sh

तस्वीर का शीर्षक ,

Angelina tình Yêu là một cao tóc vàng đó cùng với đôi chân dài Sh, Á à… này thì ghét này… Ưhhh… kìa anh… nhẹ thôi không ảnh hưởng tới con bây giờ… ưhhh… ơhhhh….