Lớn Cocks Làm Chặt Bọn Chó

chú thích hình ảnh,

Lớn Cocks Làm Chặt Bọn Chó, Ma Quân cho rằng chỉ một mẫu móng tay của ngài cũng đã đủ để khiến Việt Nam tổn thất thảm trọng, tạo đà cho cuộc xâm lược của Ma Quốc trong tương lai gần.