Tóc vàng, dài trắng,

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc vàng, dài trắng,, … Trong viện, Hoàng Phong ngồi đó thẫn thờ, toàn thân mệt mỏi rã rời, xuất ăn được điều dưỡng chuẩn bị kỹ càng ban nãy vẫn còn nguyên bày trước mặt.